Eğitim Sistemimiz

Eğitim Hedeflerimiz

 

  • Temel yaklaşımımız öğrencilerimizin akademik beklentilerini karşılarken mutlu bireyler olmalarını sağlamaktır.

 

  • Eğitim sistemimizin en büyük sorunlarından birisi öğrencilerin akademik tempo içerisinde boğulup, kendilerini ifade etme becerilerini kaybetmeleridir. Bu becerilerin gelişebilmesi için oluşturacağımız sosyal ortamlarda öğrencilerimize çok sayıda etkinlik düzenlenecek ve gelişim süreçleri aralıksız takip edilecektir.
  • Eğitim modelimizde gereksiz ders yükünün ortadan kaldırıldığı bunun yerine alternatif zaman dilimlerinin oluşturulduğu nokta atışı bir öğretim programı benimsenmiştir. Yapılacak yoğun takiplerle öğrencilerin eksikleri anlık tespit edilecek ve kısa sürede bu eksikler ortadan kaldırılacaktır.

 

  • İyi bir eğitim sistemi ve rehberlik anlayışı ile öğrencilerimiz hem sınava hem de geleceğe hazırlanacaktır.

 

  • Öğrencilerin ilgili ve yetenekli olduğu spor dallarına yönelik çalışmalarına destek verilecektir.

 

  • Öğrenci ve öğretmenlerin aktif şekilde rol alacakları kulüpler belirlenecek ve kulüp faaliyetleri kapsamında çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecektir.
  • Gerçekçi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik bir dil eğitimi uygulanacaktır. Dil konusunda özel ilgili olan öğrencilerin daha fazla gelişebilmesi için de yabancı dil temelli yurt içi ve yurt dışı faaliyetler gösterebilen kulüpler kurulacaktır.
  • Peren Eğitim Kurumlarının yıllardır en fazla öne çıkan yönlerinden bir tanesi rehberlik birimlerinin çok aktif bir şekilde öğrenci takipleri gerçekleştirmesidir. Bu bağlamda her 50 öğrenciye 1 rehber öğretmen tahsis edilecek ve bu öğretmenler öğrencilerin iç motivasyonlarının sağlanmasında ve kariyer planlamalarının 9. Sınıftan itibaren yapılmasında rol alacaklardır.

 


Haber Ve Duyurular